Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Niina Huttunen & Marjaana Pyykkö 6.4.2018

Sosiaalityö ei näy somen sotekeskusteluissa

Keskustelu kaipaa lisää sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa

”Lauletaan kovempaa
kun pitäs olla hiljaa
ei paineta leukaa rintaan
ennen ku kasvetaan viljaa”

Laulaja Ellinooran laulun sanat kuvastavat hyvin rakenteellisen sosiaalityön perusajatusta. Sosiaalityö asiakkaineen tarvitsee julkista puolestapuhujaa, ja tässä sosiaalityöntekijöiden rooli on korvaamattoman tärkeä. Rakenteellinen sosiaalityö osana sosiaalityötä on kirjattu lakiin: “Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi” (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).

Sosiaalinen media tarjoaa alustan vaikuttamiseen – kuka tahansa voi nousta somen avulla oman alansa mielipidevaikuttajaksi. Sote-uudistus on toteutuessaan valtavan iso muutos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen. Osallistumalla sote-keskusteluun voimme vaikuttaa siihen, miten ja millaista sosiaalityötä teemme uudistuksen jälkeen. Päätimme selvittää Futusomen keräämän some-datan ja sen tutkimiseen tarkoitetun työkalun avulla, mitkä aiheet nousivat sosiaalisen median sote-keskustelussa pinnalle sosiaalityön näkökulmasta vuonna 2017, ja ketkä niistä kirjoittivat.

Somessa vaikutetaan soteen

Teimme Futusomen työkalun avulla katsauksen vuoden 2017 sote-keskusteluihin. Mediassa (esim.  Helsingin yliopisto 22.3.2017 ja HS 29.12.2017 ) on käyty paljon keskustelua siitä, että terveydenhuollon puoli ohjaa sote-keskustelua sosiaalihuollon näkökulman jäädessä varjoon. Some-keskusteluun liittyvä data tukee tätä väitettä. Hakusanat sote ja terveydenhuolto tuottivat 13 786 osumaa kun taas sotella ja sosiaalihuollolla niitä oli 2 083. Mielenkiintoista oli myös huomata, että sotesta ja lääkäreistä löytyy 12 604 kommenttia, kun vastaava luku sotesta ja sosiaalityöntekijöistä on vain 530. Suomessa työskentelee noin 5000 sosiaalityöntekijää ja toisaalta täällä asuvia työikäisiä lääkäreitä on vain reilu neljä kertaa enemmän, noin 21 000.

Hakusanat sote ja terveydenhuolto tuottivat 13 786 osumaa kun taas sotella ja sosiaalihuollolla niitä oli vain 2 083.

Päätimme ottaa lähempään tarkasteluun vuoden 2017 some-keskusteluja hakusanoilla sote ja sosiaalityö. Saimme 1 383 tulosta, joista yli kaksi kolmasosaa löytyy Twitteristä. Facebook oli Twitterin jälkeen seuraavaksi vilkkain keskustelupaikka noin 250 osumalla. Blogien osuus tuloksista oli 87 ja uutiskommenttien ja keskustelupalstojen muutama kymmen. On hyvä huomioida, että kaikki haun tulokset eivät sisältäneet tarkastelemamme aiheen kannalta relevanttia sisältöä.

Tarkastelemissamme some-keskusteluissa näkyi vuonna 2017 kaksi selkeää piikkiä. Ensimmäinen piikeistä ajoittui helmi-maaliskuulle, jolloin erityisesti huhtikuun alussa pidetyt kuntavaalit ja maaliskuussa vietettävä kansainvälinen sosiaalityön päivä vilkastuttivat keskustelua. Vuoden 2017 tuloksista noin kolmasosa osui tälle ajankohdalle. Facebook-päivityksiä aiheesta sote ja sosiaalityö oli reilu parikymmentä, joista valtaosa oli kuntavaaliehdokkaiden päivityksiä liittyen sote-uudistuksen huolenaiheisiin, kuten sosiaalihuollon sivuuttamiseen uudistuksessa. Poliitikkojen julkaisujen lisäksi päivityksiä olivat tehneet mm. Helsingin yliopisto, VVA ry, Suomen päihderiippuvaiset ry, THL, Uudenmaan liitto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Blogi-kirjoituksia aiheesta löytyi alle 10, mutta positiivista oli se, että näihin lukeutui kaksi puhtaasti sosiaalityön näkökulmasta kirjoitettua blogia (Perusasiat!- ja Sosiaalitarkkailija -blogit). Sosiaalityöntekijöiden seura oli edelläkävijänä julkaissut myös youtube-videon keskustelutilaisuudestaan koskien sitä, miksi sosiaalihuolto ei näy sotessa ja mitä sille voisi tehdä.

Valtaosa twiiteistä käsitteli sosiaalityön ja sosiaalihuollon unohtunutta asemaa sote-uudistuksessa.

 

Kuunteleeko kukaan sosiaalityön asiantuntijoita?

Twitterissä käydään selvästi eniten keskustelua. Helmi-maaliskuussa 2017 twiittejä oli yhteensä 117 ilman retwiittejä. 10 vilkkaimmasta keskustelijasta seitsemän on varmuudella tunnistettavissa sosiaalityöntekijöiksi. Lisäksi joukossa on ”lape-muutosagentti”, Kuntalehti sekä Sosiaalityöntekijöiden seura. Valtaosa twiiteistä käsitteli sosiaalityön ja sosiaalihuollon unohtunutta asemaa sote-uudistuksessa. Selvästi pienempi osa twiiteistä liittyi mm. soten valinnanvapauteen, kansainväliseen sosiaalityön päivään, sosiaalialan digimurrokseen sekä toimeentulotuen kela-siirron haasteisiin. Keskeinen viesti oli se, ettei sosiaalityön asiantuntijoita kuultu toimeentulotuen kela-siirrossa, joten samaa virhettä ei tule toistaa sote-uudistuksessa.

Toinen vuoden 2017 keskustelupiikeistä ajoittui lokakuun puolivälistä joulukuun puoliväliin. Loppuvuoden piikin osuus koko vuoden tuloksista oli yli viidennes. Myös tällä kertaa Facebook-julkaisuissa keskustelua käytiin erityisesti poliittisten vaikuttajien toimesta. Muita julkaisijoita olivat mm. Talentia, Lokakuun liike ja Sosiaalinen tekijä -blogi.

Twiittejä kertyi yhteensä 86 (ei retwiittejä). Suurin osa aktiivisimmista keskustelijoista oli sosiaalialan ammattilaisia. Keskustelu liittyi pääasiassa sosiaalityön ja sosiaalihuollon rooliin sotessa ja tulevissa sote-keskuksissa sekä valinnanvapausmalliin. Iso puheenaihe oli tälläkin kertaa sosiaalityön sivuuttaminen sotessa. Valinnanvapausmallin lakiluonnos julkaistiin lokakuussa 2017, mikä oli kenties syynä vilkkaampaan keskusteluun loppuvuodesta. Pieni osa keskustelusta liittyi lastensuojeluun. Uutena aiheena erityisesti blogeissa ja twitterissä nousi ”lastensuojelun kriisi” ja siihen liittyen keskustelu lastensuojelun henkilömitoituksen lailla säätämisen tarpeesta.

Palataksemme takaisin koko vuoden 2017 tarkasteluun, on merkillepantavaa, että sosiaalityön näkökulmasta keskustelua hallitsevat yksityishenkilöt. Aktiivisimman kymmenen joukkoon mahtuu yksityishenkilöinä kirjoittavien sosiaalityön asiantuntijoiden lisäksi vain Sosiaalityöntekijöiden seura ja Twitter-tili nimeltä Sote_laatu. Tiliä päivittää oman esittelynsä mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta ja laadun mittaamisesta kiinnostunut sote-ammattilainen. Toki huomionarvoista on, että Sote_laatu on kirjoittanut soteen ja terveydenhuoltoon liittyen 1 577 kommenttia, kun sotesta ja sosiaalihuollosta niitä löytyi 493.

Keskustelu aiheesta on vilkastunut viimeisen vuoden aikana.

Futusomen yli kolme vuotta kattava some-data osoittaa, että esimerkiksi twiittejä sote ja sosiaalityö hakusanoilla löytyy näiltä vuosilta tällä hetkellä 1 758 kappaletta. Näistä yli puolet on pelkästään vuodelta 2017. On myös muistettava, että tarkastelimme tässä vain muutamia hakusanoja, joten paljon sosiaalityöhön liittyviä keskusteluja jäi varmasti rajauksen ulkopuolelle.

Some-keskustelujen perusteella voimme nähdä, että sosiaalityön hiljaisuuden kulttuuri on pikkuhiljaa taittumassa, mistä havainnollistava esimerkki on tämä vastavalitun sosiaalityöntekijöiden seuran hallituksen jäsenen twiitti:

Kiitollisuus, ylpeys ja innokkuus. Siinä tämän päivän fiilikset tuoreena @sosttseura hallituksen jäsenenä. #sosiaalityö #vaikuttaminen #sote #asiantuntijuus

 

Rakenteellinen sosiaalityö ja vaikuttaminen ovat kaikkien sosiaalityön asiantuntijoiden oikeus ja velvollisuus. Mekin perustimme Twitter-tilit (@MarjaanaPyykko ja @nhuttuhn) ja liitymme keskusteluun. Liity sinäkin, sillä joukossa on voimaa. Osallistumalla keskusteluun voimme vaikuttaa!


Niina Huttunen & Marjaana Pyykkö
Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopiskelijoita ja tulevia sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaalialan vaikuttajia.

 

>> Lyhyt johdatus Twitterin maailmaan

Twitterissä voit keskustella tai välittää muiden kirjoittamia twiittejä. Alkuun pääset etsimällä mielenkiintoisia henkilöitä ja muita twitter-tilejä ja seuraamalla niitä. Vaikuta ja osallistu Twitterissä esimerkiksi sote-keskusteluun käyttämällä hashtageja:

#sote
#sosiaalityö
#sosotessa

Ota seurantaan ainakin nämä vaikuttajat: @sosttseura @HarryLunabba  @MManelius   @SonjaElla @k_kohonen @anu_autio @marjaheikkila2 @minkaleih @Kaisa_Pasa @AnniMkel2
Osallistu rohkeasti keskusteluihin, haasta ihmisiä mukaan ja jaa mielenkiintoisia juttuja omilla kommenteilla höystettynä. Muista aina lisätä viestiisi aiheen #hashtagit.

 

  >> Lue seuraava blogi: Sotessa puhutaan vain politiikkaa

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Lue tuotteistamme

Datamania