Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 8.6.2018

Sosiaalinen media toimialaraportteihin?

Toimialaraportit ovat perinteisiä tapoja kuvata liiketoiminnan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Raportit ovat hyvin toistensa kaltaisia ja niiden sisältämä informaatio on pysynyt hyvin samanlaisena pitkään. Nykyään, muuttuvassa maailmassa, yritysten toimintaan ja toimialaan vaikuttaa paljon myös uudet mediat. Sosiaalisen median datan avulla on mahdollista tuoda myös sosiaalisen median sisältöä osaksi toimialaraportteja. Eri kanavia tutkimalla ja analysoimalla voidaan toimialaraporttien osaksi löytää sisältöä joka muilla tavoin jäisi kokonaan hyödyntämättä. Tätä kirjoitusta varten tutkin esimerkkinä vakuutusalaa koskevaa data-aineistoa vuodelta 2017.

Vakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 2017 (Finanssialan Keskusliitto 2018)

Tutkimukseen mukaan valittiin markkinaosuudella mitattuna viisi suurinta vahinkovakuutusyhtiötä eli OP-Vakuutus, LähiTapiola, IF Fennia ja Turva, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksien osalta on 89,1%.  Vakuutustoimijoita on toki paljon muitakin, mutta muista toimijoista keskustellaan niin vähän sosiaalisessa mediassa, että niiden sisällyttäminen tutkimukseen ei lopputulokseen olisi merkittävästi vaikuttanut.

Keskustelun jakautuminen vakuutusyhtiöiden kesken

Kuten kuvaajasta näkee, keskustelussa eniten esiintyy OP-Vakuutus, joka on myös markkinaosuudella mitattuna suomen suurin vahinkovakuutusyhtiö (markkinaosuus 29,2% vuonna 2017). OP-Vakuutukseen liittyvä keskustelu kattaa 34% kaikesta vakuutuskeskustelusta sosiaalisessa mediassa. Tutkimusta tehdessä ei karsittu pois some-sisältöä jota yritykset itse tuottavat. Tämä selittää osaltaan sen, että OP-Vakuutus tuottaa sisältöä markkinaosuuttaan enemmän. OP-Vakuutus on useiden alueellisten toimijoiden yhteenliittymä, jolloin some-sisältöä tuottaa useampi yritys yhden sijaan.

SoMe-keskustelun jakautuminen vakuutustyypeittäin

Kuten yllä olevasta kuvaajasta nähdään, käydään keskustelua eniten erilaisiin liikennevakuutusratkaisuihin liittyen ja erityisesti tammikuussa, jolloin liikennevakuutuslakimuutoksen johdosta, joka mahdollisti entistä edullisemmat vakuutushinnat erityisesti vähävahinkoisella liikennehistorialla olevilla henkilöillä. Kuvaajasta voidaan myös huomata, että liikennevakuutusmuutokset ovat kannustaneet ihmisiä miettimään myös muihin yleisiin vakuutuksiin, kuten terveyteen liittyviin vakuutuksiin, kotivakuutuksiin ja henkivakuutuksiin.

Tämä kirjoitus on vain esimerkki siitä mitä sosiaalisen median datan avulla voidaan tehdä. Erilaisia tutkimusmahdollisuuksia on lukuisia.

Datamania