Skip to content

Dataa
tutkimukseen

Verkkodata on rikasta tutkimusdataa. Jokainen yhteiskunnallinen ilmiö näkyy somessa. Rasismi? Sote? Vegebuumi? Kun teet tutkimusta, somea ei voi olankohautuksella ohittaa. Twitter, Facebook, keskustelupalstat ja muut sosiaalisen median alustat tarjoavat mahtavan näkymän ihmisten arkeen ja puheisiin. Lisäksi esimerkiksi työpaikkailmoitukset, tiedotteet ja yritysten kotisivut mahdollistavat yrityksistä tehtävän tutkimuksen.

Älä tuhlaa aikaasi tutkimusaineiston keräämiseen verkosta. Tarjoamme sinulle helppokäyttöisen eksploraatiotyökalun ja mahdollisuuden muodostaa itse ja ladata haluamasi tutkimusaineisto. Data kuuluu tutkijalle.

Kattava

Kattava aineisto takaa riittävän suuren ja monipuolisen otoksen.

Laadukas

Laadukas ja oikeellinen data mahdollistaa monipuolisen analyysin.

Historia

Historiallinen arkisto mahdollistaa menneisyyden tutkimisen pitkältä ajalta.

Verkkodata tutkimusaineistona

Verkosta löytyvää dataa voidaan hyödyntää tutkittaessa yhteiskuntaa. Verkossa käytävä keskustelu ja sinne tallentuva data on nykyisin hyvin läheisesti linkittynyt ihmisten arkipäiväiseen elämään, mikä mahdollistaa yhteiskunnan tutkimisen verkkodatan avulla.

Muodosta itse haluamasi tutkimusaineisto

”Ajansäästö näkyy suoraan tutkimustyössä. Tutkijoille jää enemmän aikaa tutkimuksen tekemiseen ja analysointiin, kun työlästä tiedonkeruuta ei tarvitse tehdä itse.”
Case SSMA, tutkija Salla-Maria Laaksonen, Helsingin Yliopisto

Futusome on verkosta löytyvän datan keräämiseen, strukturoimiseen ja rikastamiseen erikoistunut yritys. Keräämme avoimesta internetistä kattavasti dataa eri lähteistä:
sosiaalinen media, uutiset, tiedotteet, työpaikkailmoitukset, yritysten kotisivut, myynti-ilmoitukset + aina uutta dataa!

Datan laatu ja kattavuus
Tutkimusta tehdessä kattava otos on tärkeä, jotta tutkimuksen tulokset yleistyvät. Me takaamme, että data on laadukasta ja kattavaa. Futusomen avulla pääset käsiksi myös massiiviseen historiadataan, jota et voi enää mitenkään kerätä. Arkistossamme on jo yli miljardi osumaa!

Suomitwist
Keräämme dataa avoimesta internetistä, mutta koska data on strukturoitu, saat meiltä aina puhdasta ja kattavaa dataa. Esimerkiksi suomalaisen sosiaalisen median data sisältää juuri suomi-somen sisällöt kaikista eri kanavista, yli kolmen vuoden ajalta: Twitter, FB, keskustelupalstat, blogit, uutissivujen kommentit, Instagram, Pinterest, YouTube.

Futusomen hakukone myös osaa suomea: se taivuttaa suomen kielen sanat ja rakentaa sisällöstä relevantteja sanapilviä. Voit eksploroida tutkimusaineistoa etukäteen näppärän hakukoneen avulla ja tehdä rajauksia sisältöön ennen datan lataamista.

Data käyttöön – kaksi tapaa
Dataan pääsee käsiksi kahdella tavalla. Joko käyttämällä meidän Futusomen työkalua selaimen kautta tai suoraan API:sta. Tutkimalla dataa etukäteen työkalun avulla varmistat, että aiheesta on riittävästi relevanttia dataa.  [_Varoitus! Saatat löytää uusia näkökulmia aiheeseesi._]

Datan hinta
Hinta muodostuu Futusomen työkalun käytöstä sekä datan lataamisesta.

Lue miten verkkodataa on hyödynnetty tutkimuksessa

Datamania