Skip to content

Datan hyödyntäminen

Julkisessa verkossa on valtavasti dataa, jota pystytään hyödyntämään liiketoiminnassa. Lue täältä kuka ja miten dataa hyödynnetään.

Verkosta löytyy esimerkiksi sosiaalisen median kirjoituksia, myynti-ilmoituksia, yritysten kotisivuja, työpaikkailmoituksia, uutisia, tiedotteita ja patenttirekisteröintejä. Dataa analysoimalla tai ottamalla siinä oleva tieto osaksi päätöksentekoa saadaan kilpailuetua. Hyödyntämisesimerkkejä löytyy esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, viestinnässä, markkinatutkimuksessa, vakuutusten korvauskäsittelyssä, sijoitustoiminnassa, luottoluokittamisessa ja perustutkimuksessa.

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää