Skip to content

Palaa takaisin

Koodaava Data Scientist

Työn kuvaus​

​Futusome etsii kasvavaan joukkoonsa kehittymiseen ja kehittämiseen intohimoisesti suhtautuvaa koodaavaa data scientista. Tulet osaksi ketterää tuotekehitystiimiämme, jonka vastuulla on kehittää avoimen datan keräämiseen ja jalostamiseen suunniteltua järjestelmäämme.

 • Tutkit dataa ja kehität menetelmiä, joilla Futusome paitsi kerää enemmän dataa myös rikastaa ja linkittää sitä tehokkaammin käytettäväksi omien ja kumppaniensa ratkaisujen tarpeisiin.
 • Osallistut aktiivisesti datan hyödyntämismahdollisuuksien etsimiseen, ideoimalla yhdessä myyntitiimin kanssa, millaisia tuotteita datan avulla voitaisiin rakentaa

Osaaminen ja taidot

Työssä onnistuminen edellyttää:

 • Intohimoa kehittymiseen ja kehittämiseen. Futusomen kaikkien tuotteiden takana olevan rikkaan datan keruu- ja jalostusmenetelmien kehittäminen vaatii itsensä jatkuvaa haastamista ja kehittymistä osa-alueille, jotka eivät välttämättä ole tuttuja.
 • Soveltuvaa koulutusta. Painimme jatkuvasti haastavien tiedon keruun ja rikastamisen ongelmien parissa. Jotta sinulla on riittävät edellytykset ratkaista ongelmia, sinulla täytyy olla riittävästi taustatietoa. Edellytämme vähintään korkeakoulutason soveltuvaa koulutusta tietojenkäsittelystä, matematiikasta tai fysiikasta.
 • Kiinnostusta koodaamiseen. Sinun ei tarvitse olla täysverinen ohjelmistotuotantoekspertti, mutta vaadimme, että suhtaudut tuottamaasi koodiin vakavuudella ja haluat oppia paitsi menetelmäkehitystä myös ohjelmoimaan tuotantotasoista, testattua ja selkeää koodia.

Arvostamme lisäksi:

 • Java- ja Python-taitoja ja vankkaa ohjelmointikokemusta. Ohjelmistomme on kehitetty pääosin Javalla ja tiedon rikastamiseen käytämme mm. Pythonia. Pidämme huolta koodin laadusta, ja ohjelmointikokemus auttaa sinua pääsemään nopeammin sisälle kehitykseen.
 • Koneoppimis- ja tiedonlouhintaosaamista. Koneoppiminen ja tiedonlouhinta ovat oleellisessa osassa, kun rikastamme keräämäämme dataa. Käytämme mm. neuroverkkoteknologioita osana järjestelmäämme. Mitä enemmän sinulla on teoreettista tietoa tai käytännön osaamista koneoppimisen saralta, sitä nopeammin pääset mukaan kaikkein mielenkiintoisimpiin kehityshankkeisiimme.
 • Ideointikykyä, intoa, näkemystä, tahtoa ja sisua.

Tietoa Futusomesta

Futusome on vuonna 2013 perustettu avoimen ja julkisen datan keräämiseen ja jalostamiseen erikoistunut yritys.

 • Olemme kasvaneet orgaanisesti tulorahoituksella kolmesta perustajasta yli kymmenen hengen tiimiksi
 • Futusome on ketterä start-up. Näet työsi tulokset nopeasti käytännössä ja onnistuessasi sinulla on mahdollisuus olla jatkossa osa Futusomen avainhenkilöstöä.
 • Data on uusi öljy. Avoimen datan hyödyntäminen kasvaa rajusti lähitulevaisuudessa. Olemme uuden datamarkkinan eturintamassa.

Hakemukset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen juho@futusome.com