Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 13.3.2018

Datatoimittajan ABC – kattavuus, oikeellisuus, rikkaus, toimitusvarmuus

Datatoimittaja tuottaa arvoa datan ostajalle toimittamalla hyvälaatuista ja luotettavaa dataa. Datan toimitus on ketju keräyksestä haun kautta toimitukseen.  Hyvän datatoimittajan perusedellytyksiä ovat:

  • Datan kattavuus – Riittävä kattavuus mahdollistaa analysiin. Mikäli kattavuus on huono tai dataa on saatavilla vain rajallisesta määrästä lähteitä, datasta tehtäviä otantoja ei voi käyttää analyysin tukena
  • Datan oikeellisuus – Mikäli datatoimittaja toimittaa virheellistä dataa, datasta tehtävä analyysi vaarantuu. Tällöin datan pohjalta tehtävät analyysit saattavat johtaa virheelliseen päätöksentekoon
  • Datan rikkaus – Mitä rikkaampaa data on, sitä useammassa erilaisesta hyödyntämiskohteessa dataa voidaan käyttää. Lisäksi datan rikastukset mahdollistavat voimakkaiden rajausten tekemisen
  • Datan toimitus – Usein datatoimittajia vertaillessa jumitutaan vertailemaan dataan liittyviä ominaisuuksia kuten lähdemääriä. Datan hyödyntäjän näkövinkkelistä kuitenkin datan toimitustavat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että haluttua dataa ei ole saatavilla. Paras ratkaisu on hakurajapinta, jonka haut mahdollistavat monipuolisen datan rajaamisen.

Mikäli toimitusketjussa tapahtuu virhe, ostaja jää ilman dataa riippumatta siitä, missä kohtaa datan toimitusketjua virhe tapahtuu. Siksi datan luotettavuudesta ja kattavuudesta puhuminen ei ole mielekästä ellei samalla puhuta datan rikkaudesta ja hakujärjestelmän toimitusvarmuudesta.

Mikä tekee datatoimittajasta hyvän – Deeva talks haastattelu

Futusome on mukana Business Finlandin rahoittamassa Deeva-hankkeessa. Hankekuvaus:

”DEEVA-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä. Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen: millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa?”

Osana hanketta hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajia haastatellaan dataan ja sen hyödyntämiseen liittyen. Katso tästä koko Juho Muhosen haastattelu, jossa Juho käy läpi dataan liittyviä hyödyntämiskulmia, rajoitteita ja myös hyvän datatoimittajan kriteeristön:

Täältä löydät myös muiden Deeva-hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajien haastattelut.

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Lue tuotteistamme

Datamania