Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 23.4.2018

Datan ostaja hyötyy laadukkaasta datasta

Datatoimittaja tuottaa arvoa datan ostajalle toimittamalla hyvälaatuista ja luotettavaa dataa. Mistä datan ostaja tunnistaa hyvän datan? Kattavuus, oikeellisuus, rikkaus ja toimitusvarmuus. Kun datassa on huomioitu nämä kaikki, myös sen hyödyntäminen onnistuu helposti.

Data on nähnyt monta vaihetta, ennen kuin se päätyy asiakkaan käsiin. Futusomen data on Internetistä kerättyä verkkodataa, muttatässä kerrotut ominaisuudet tarvitaan datassa kuin datassa. Datatoimittajaa valitessa kannattaa haastaa ainakin seuraavista neljästä aiheesta.

Datan kattavuus

Riittävä kattavuus mahdollistaa analyysin. Mikäli kattavuus on huono tai dataa on saatavilla vain rajallisesta määrästä lähteitä, datasta tehtäviä otantoja ei voi käyttää analyysin tukena. Usein datatoimittajia vertaillessa jumiudutaan vertailemaan esim. lähdemääriä. Luvut lähteiden määristä eri toimijoilla vaan eivät koskaan ole keskenään vertailukelpoisia, jos lukuun ei liitetä myös lähteistä tulevien dokumenttien määrää ja laatua.

♠ Datan oikeellisuus

Datan sisällön pitää vastata alkuperäistä sisältöä ja datan oikeellisuutta täytyy tutkia jatkuvasti eri keinoilla, sekä eri mittareilla, mutta myös manuaalisesti. Mitä usemmanlaista dataa kerätään, sitä helpommin mukaan tulee myös virheellistä dataa, koska alkuperäisissä lähteissä muutoksia tehdään yhtämittaa. Mikäli datatoimittaja toimittaa virheellistä dataa, myös sen pohjalta tehtävät analyysit saattavat johtaa virheelliseen päätöksentekoon.

♥ Datan rikkaus

Mitä rikkaampaa data on, sitä useammassa erilaisesta hyödyntämiskohteessa dataa voidaan käyttää. Lisäksi datan rikastukset mahdollistavat voimakkaiden rajausten tekemisen ja datan linkittämisen jonkun muun lähteen datalla.

♦ Datan toimitus

On yhdentekevää minkälaista dataa on olemassa, jos asiakas ei pysty sitä hyödyntämään. Datan toimitustapojen pitää olla joustavia ja monipuolisia. Paras ratkaisu on hakurajapinta, jossa monipuoliset mahdollisuudet tehdä hakuja mahdollistavat datan rajaamisen ja jatkojalostamisen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

♠ Kattavuus, oikeellisuus, rikkaus, toimitus = LAATU 

Ostajan kannalta on aivan sama missä vaiheessa virhe tapahtuu, jos hän jää ilman tarvitsemaansa dataa. Siksi datatoimittajan on saatava koko datan ketju toimivaksi. Datan luotettavuudesta ja kattavuudesta puhuminen ei ole mielekästä ellei samalla puhuta datan rikkaudesta, hakujärjestelmästä ja toimitusvarmuudesta.

 

Futusome kerää rikasta verkkodataa

Verkkodata on Internetistä kerättyä dataa. Kaikki data kerätään kirjautumatta, avoimesta Internetistä. Teemme samaa kuin Google, mutta valikoiduista lähteistä. Google haluaa löytää sinulle yhden tärkeimmän linkin, Futusome koostaa kattavasti ymmärrystä haluamastasi aiheesta mahdollisimman monesta eri lähteestä ja näkökulmasta. Erona Googleen on, että emme hyödynnä meidän asiakkaista syntyvää dataa, saati myy sitä eteenpäin. Jos haluat lukea lisää Futusomen datan keräyksestä, pääset tästä kattavaan tietopakettiin.

Mikä tekee datatoimittajasta hyvän – Deeva talks haastattelu

Futusome on mukana Business Finlandin rahoittamassa Deeva-hankkeessa. Deeva-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä. Hankkeessa etsitään vastausta tutkimuskysymykseen:

”Millaisia datan, tunteiden ja kokemusten yhdistäviä arvonluonnin tapoja, ilmenemismuotoja ja konteksteja digitalisaatio mahdollistaa?”

Osana hanketta hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajia haastatellaan dataan ja sen hyödyntämiseen liittyen. Katso tästä koko Juho Muhosen haastattelu, jossa Juho käy läpi dataan liittyviä hyödyntämiskulmia, rajoitteita ja myös hyvän datatoimittajan kriteeristön:

Katso ajankohtainen video ”Miten tekoäly vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa?” ja muita Deeva-hankkeen yrityshaastatteluja.

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Lue tuotteistamme

Datamania