Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Tuomas Soila 10.4.2018

Data ja uudet työkalut helpottavat tutkijan arkea

Tutkimuksen tekeminen ja tutkimusaineistot kietoutuvat tiukasti toisiinsa. Mitä parempaa dataa tutkimuksessa on käytetty, sitä parempi myös tutkimus voi olla. Perinteisesti tutkimusaineistoon on ollut hankalaa päästä käsiksi etukäteen, mutta verkkodata ja uudet hakutyökalut muuttavat myös tutkimuskenttää. Uudet mahdollisuudet penkoa tutkimusaihetta jo etukäteen kannattaa tietää ja hyödyntää, koska sen avulla saa tietoa mm. aihepiirin laajuudesta ja trendin kehityksestä vuosien yli. Täältä voi lukea lisää tietoa Futusomen datasta.

 ”Aineistojen tutkiminen Futusomen hakutyökalun avulla auttaa tutkijaa saamaan käsityksen siitä mitä dataa oikeasti halutaan hankkia.”

´
Mitä suomalaiset puhuvat taloudesta?

Esimerkiksi minä lähdin kartoittamaan Futusomen hakutyökalun avulla kuluttajien talouspuhetta suomalaisilla keskustelufoorumeilla. Tein hakuja seuraavilla sanoilla: velka, luottotieto, velkajärjestely, pikavippi,  ulosotto, pelivelka, peliongelma, kevytmielinen velkaantuminen, perintä, velkaloukku, luottokortti, puskuriraha, velkakierre, maksukyky, laina, luottokortti, köyhyys. Luin tekstejä eri foorumeilta ja tarkensin hakuja eliminoimalla tiettyjä sanoja, jotka eivät minua kiinnostaneet kuten (luottopelaaja toi paljon jalkapalloaiheisia keskusteluja mukaan). Löysin sellaisia foorumeja, joiden olemassaolosta en edes tiennyt (hevostalli.net) ja joilla käytiin yllättävän paljon esimerkiksi parisuhteen sisäisiin raha-asioihin liittyvää keskustelua. Rajasin myös joitain foorumeita pois, koska niiden sisältö ei ollut sopivaa. Hyödynsin työkalun antamia sanafrekvenssilistoja uusien hakujen ideoinnissa ja rajaamisessa. Nopeasti pääsin sisään suomalaisten nettikeskustelun talouspuheeseen. Löysin erilaisia teemoja ja kehittelin tutkimusideoita näiden ympärille.

Tekniset taidot eivät enää rajoita tutkijoita

Toiselta kannalta tarkasteltuna, on harmillista, jos yksittäisen tutkijan tekniset taidot ohjaavat tutkimuksellisia sisältöjä. Mikäli tutkijalla olisi käytössään iso määrä raakadataa keskustelupalstoilta valmiina voi tämän käsittely vaatia sellaisia teknisiä taitoja, joita kaikilla tutkijoilla ei ole. Jo pelkkä tiedostomuoto voi tehdä dataan tutustumisen mahdottomaksi (esimerkiksi yleinen .json).

Aineistojen tutkiminen Futusomen hakutyökalun avulla auttaa tutkijaa saamaan käsityksen siitä mitä dataa oikeasti halutaan hankkia jo paljon ennen raakadatan hankkimista. Konkreettisten hakujen pohjalta on helpompi määrittää sisällöllisiä rajauksia ja tarkentaa tutkimuskysymystä.


Tuleva trendi vai jo etabloitunut aihe?

Futusomen hakutyökalu on tutkijalle soveltuva työkalu tietystä aihepiiristä käytävän keskustelun alkukartoitukseen tai ylipäätään sosiaalisen mediaan tutustumiseen. Sen avulla aineistoja on helpompi lähestyä, kuin käymällä systemaattisesti kaikki foorumit yksitellen. Hakutyökalu antaa mahdollisuuksia tehdä monimutkaisempia hakuja kuin itse foorumeiden hakutyökaluilla.

Myös sisällön tutkimiseen mahdollisuudet eri lähteistä ovat monipuoliset: voi helposti tarkastella ilmiöstä keskusteltaessa käytettävää kieltä, perustietoja sanojen frekvensseistä, aikajanoja ja lukea näytteitä keskusteluista. Tutkija saa ajantasaista tietoa aihepiirin laajuudesta ja mittakaavasta, jolla keskustelua käydään.

Kirjoittaja Tuomas Soila
LinkedIn | Twitter

Toimin tutkimusassistenttina Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksella. Olen tutkinut sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvan muutosta. Tällä hetkellä työstän jatko-opintohakemusta talouden mediajulkisuuteen liittyen ja minua kiinnostaa talouspuheessa esitetyt taloustarinat.

 

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Lue tuotteistamme

Datamania