Skip to content

Palaa takaisin

Case Uhma – Datavetoista markkinointia

Mainostoimisto Uhma tuottaa Tutkijan avulla arvokasta tietoa asiakkailleen


Uhma
on datavetoinen tamperelainen mainostoimisto, joka hyödyntää verkkodataa ja siihen tarkoitettuja työkaluja monipuolisesti. Uhmassa käytetään Tutkijaa kaikissa projekteissa niiden kaikissa vaiheissa, myös myynnissä ennen kuin projektit ovat alkaneet. Sosiaali- ja terveysministeriön projektissa löytyi keinoja Twitter-viestinnän tehostamiseen.

 

“Tutkijassa data on helposti löydettävissä hyödynnettävissä. Lähes kaikki tieto on sellaista, jota pystyy käyttämään hyväksi käytännössä.”

 

Katso tästä Sari Tuuran haastattelu aiheesta kokonaisuudessaan:

Monipuolinen markkinointiviestinnän analysoinnin ja kehittämisen työkalu

Sari Tuura, Uhman Marketing Business Analyst, käyttää Tutkijaa työssään jatkuvasti muiden työkalujen rinnalla. Hänestä Tutkijassa parasta on sen monipuolisuus ja datan käyttökelpoisuus:

“Tutkijassa data on helposti löydettävissä hyödynnettävissä. Lähes kaikki tieto on sellaista, jota pystyy käyttämään hyväksi käytännössä. Esimerkiksi markkinointiviestinnän suunnitelmien laadintaan sieltä saa äärimmäisen käyttökelpoista dataa”, Sari kertoo.

Tutkijasta saadun tiedon avulla Uhman asiakkaat kehittävät omaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa. Sen avulla asiakkaat saavat tietää, mitä heistä puhutaan.

Jos on läsnä somessa, on tiedettävä, mitä siellä tapahtuu ja mikä oma presenssi tällä hetkellä on. Tutkijasta tämän tiedon löytää ja sen perusteella voi kehittää toimintaa ja analysoida sitä.”

 

Somen avulla parempaa ja kohdennetumpaa sisältöä

Tutkija antaa arvokasta tietoa myös keskustelupalstoista. Niiltä voi löytyä asiakkaasta annettua palautetta, johon voidaan vastata ja jonka perusteella omaa palvelua, tuotetta ja markkinointia voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tutkijan avulla keskustelupalstoilta löytyy aiheita, joita kannattaa sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnissa korostaa.

Uhma on Tutkijan avulla auttanut mm. sosiaali- ja terveysministeriötä kehittämään sosiaalisen median viestintäänsä. Uhma tuotti ministeriölle projektin, jossa Tutkijaa käytettiin Twitter-analyysin tekemiseen. Tavoitteena oli löytää keinoja kohdentaa Twitter-viestintää paremmin, yhtenäistää twiittejä ja tuottaa seuraajille arvokkaampaa sisältöä.

Sari Tuura, Uhma

“Tutkijasta oli todella paljon hyötyä tässä analyysissä. Se oli erinomainen työkalu Twitterin oman analytiikan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön projektissa löytyi myös paljon asioita, joista puhuttiin keskustelupalstoilla.”

 

Tutkijan avulla Uhma osoittaa ammattimaisuutensa jo myyntivaiheessa

Myös Uhman myynnille Tutkija on hyvä apu. Sen avulla valmistaudutaan myyntiin, jolloin myyntitilaisuudessa on heti jotain konkreettista, jota näyttää asiakkaalle. Näin Uhma myös osoittaa ammattimaisuutta.

“Myynnillä on heti antaa asiakkaalle jotain kättä pidempää, kun voi vaikka näyttää, missä kanavissa heistä puhutaan ja mitä siellä puhutaan. Osoitamme, että saamme objektiivista dataa ulkopuolelta.”

Tutkijan avulla ei tarvitse arvailla, vaan voi osoittaa, mihin väitteet ja johtopäätökset perustuvat.

“On helpompi osoittaa, että on pro. Suosittelen Tutkijaa mille tahansa yritykselle toimialasta riippumatta.”

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Our services

Datamania