Skip to content

Palaa takaisin

Case Piik.it – Datan avulla disruptiota rekrytointialalle

PIIK on rekrytointialan yritys, jonka missio on muuttaa rekrytointi ilmoitusmarkkinasta kohtaamismarkkinaksi. Me Futusomella tuemme PIIKiä tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa datan avulla.

PIIK hyödyntää palveluunsa dataa monesta näkökulmasta. Dataa kerätään itse työnhakijoiden- ja ja työnantajaprofiiliietojen muodossa, ja työpaikkatietoja rikastetaan Futusomen verkosta keräämillä työpaikkailmoituksilla. Verkosta löytyvät työpaikkailmoitukset ovat tärkeässä roolissa datan keruussa.

Tulevaisuudessa yrityksessä tullaan hyödyntämään myös somea työpaikkailmoitusten datalähteenä. Moni yritys ilmoittaa avoimet työpaikkansa omien sivujensa lisäksi useissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Parhaat matchit datan hyödyntämisellä

Hankkimallaan datalla PIIK tarjoaa ihmisille näköaloja siihen, mitä heidän osaamisellaan voi tulevaisuudessa tehdä. Toimitusjohtaja Mareena Löfgren antaa asiakaslupauksen, jonka mukaan PIIK tarjoaa alan parhaat mätsit uusiin työmahdollisuuksiin.

Lupaus perustuu uniikkiin dataan ja sen kekseliääseen hyödyntämiseen. Laadukkaan datan päälle on rakennettu algoritmi, joka hakee työmarkkinoilta parhaat mätsit, osaamisen, persoonan ja kulttuurisopivuuden pohjalta.

“Moni on kysynyt, oletteko te työnhaun Tinder; samaa ajatusta palvelusta löytyy, molemmissa on kyse parhaiden mätsien löytämisestä ihmisten välille ja henkilöiden omasta halukkuudesta tutustua toisiinsa” sanoo PIIKin toimitusjohtaja Mareena Löfgren.

Helppokäyttöisellä datalla lennokkaasti käyntiin

Toimitusjohtaja Mareena Löfgren kuvaa PIIKin aloitusta muna-kana bisnekseksi, sillä heillä ei vielä vuosi sitten ollut palvelussaan sen enempää työnhakijoita kuin työnantajiakaan. Ollakseen uskottava markkinakilpailussa, PIIK asetti tavoitteeksi 10 000 käyttäjää vuoden 2018 loppuun. Osaajapoolia lähdettiin kasvattamaan systemaattisesti, ja osaajille päästiin ehdotamaan mätsejä mol.fi -sivuston työmahdollisuuksiin ennen PIIKin omien työmahdollisuuksien palveluun saamista. Jatkossa avoimesta verkosta Futusomen hakemat sosiaalisessa mediassa julkaistut työmahdollisuudet kasvattavat tarjontaa entisestään.
Datan helppo saatavuus on siis mahdollistanut yrityksen toimintojen vauhdikkaan käynnistymisen.

Helposti saatavilla oleva data mahdollistaa ketterän kokeilukulttuurin

Kun PIIKin idea syntyi, halusivat sen luotsaajat lähteä liikkeelle nopeasti ja leanisti. Tällöin kaiken datan itse kerääminen ei tullut kyseeseen, sillä MVP:n rakennusvaiheessa resurssien sitominen sellaiseen, joka ei ollut ydinliiketoimintaa, ei ollut järkevää. Yhteistyö Futusomen kanssa on helpottanut liikkeelle lähtöä ja kokonaan uudenlaisen palvelun rakentamista.

“Tiesin jo tuolloin alussa, että Futusomelta saa datan suhteen apua todella nopeasti, ja pääsemme sitä kautta vauhdilla liikkeelle ja hyvin kiinni työpaikkapooliin”, Mareena Löfgren toteaa. Ideasta päästiin toteutukseen viikossa.

Yksi Futusomen asiakasratkaisuista on nimenomaan mahdollistaa kokeilukulttuuri, jolloin yritykset ja eri toimijat pääsevät nopeasti testaamaan uusia palveluita ja mahdollisuuksia. Dataa ei tarvitse lähteä keräämään itse, koska suuri osa siitä on jo saatavilla ja helposti käyttöön otettavissa.

“Tiesin jo tuolloin alussa, että Futusomelta saa datan suhteen apua todella nopeasti, ja pääsemme sitä kautta vauhdilla liikkeelle ja hyvin kiinni työpaikkapooliin”

Tulevaisuudessa PIIKillä on vahva halu kansainvälistyä, ja tehdä se yhdessä Futusomen kanssa.

“Seuraavaksi otamme yhdessä EU:n haltuun, ja lähdemme keräämään EU:n tasoista työpaikkatietoa yhteistyössä. Aika näyttää, mitä kaikkea muutakin keksimme digitaalisena palveluna datan avulla tehdä. Ainakin viemään suomalaista osaamista ulkomaille” Mareena Löfgren kuvaa.

Kansainvälistyminen on varmasti kovan työn takana, mutta ensimmäisen käsityksen suuremmista markkinoista voi tehdä datan avulla, ilman erillistä valtavaa markkinaselvitystä. Futusomen kautta saatu työpaikkadata mahdollistaa nopean katsauksen siitä, millaiset asiantuntijavolyymit kussakin Euroopan maassa on, ja PIIK pääsee ketterästi liikkeelle suoraan parhaisiin bisneksen mansikkapaikkoihin.

Avainsanat:
Tiedolla johtaminen, Big data, analytiikka, avoin data, verkkodata, algoritmi

Lue miten verkkodataa voi hyödyntää

Lue tuotteistamme