Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 25.6.2015

Vaalien vaikutus kansanedustajien Twitter-käyttäytymiseen

Kevään eduskuntavaalit on pidetty ja sankin pöly vaalituloksen yllä on laskeutunut. On siis oiva aika analysoida kevään 2015 eduskuntavaaleja myös sosiaalisen median osalta. Usein puhutaan, että kansanedustajat ja sellaiseksi haluavat, aktivoituvat Twitterissä ainoastaan vaalien ajaksi. Yleisen käsityksen mukaan käyttäjätilit hiljenevät vaalien jälkeen ja aktivoituvat taas toden teolla seuraaviin vaaleihin. Päätimme siis tutkia data-aineistomme pohjalta onko mainitun kaltaisilla väitteillä totuuspohjaa.

Iltalehti julkaisi tutkimukseemme pohjautuvan artikkelin 25.6.2015. Tässä kirjoituksessa avataan tutkimusta hieman eri kulmalta kuin Iltalehden julkaisussa. Kun Iltalehti keskittyy artikkelissaan yksilöiden aktiivisuuteen Twitterissä, keskitytään tässä tekstissä siihen miten vaalit vaikuttivat sosiaalisen median käyttöön puoluetasolla.

Kun tarkastellaan kaikkien valituksi tulleiden kansanedustajien aktiivisuutta Twitterissä, huomataan twiittailun vähentyneen 52 prosenttia! Sen verran oli siis vaalien vaikutus julkaisuaktiivisuuteen palvelussa. Aiemmin mainitut väitteet näyttävät tutkimuksemme mukaan pitävän paikkansa. On tietysti luonnollista, että edustajat aktivoituvat vaalien alla kaikissa mahdollisissa kanavissa tavoittaakseen äänestäjäkunnan mahdollisimman hyvin. Näin raju pudotus kuitenkin yllätti, ainakin allekirjoittaneen.

Katsottaessa tuloksia puoluetasolla nähdään, että RKP:n osalta vaalien vaikutus Twitter-aktiivisuuteen on ollut selkeästi pienempi kuin muilla puolueilla. Eniten aktiivisuus laski prosentuaalisesti Kristillisdemokraattien kansanedustajilla, jotka muutenkin julkaisevat selkeästi vähemmän Twitterissä kuin muiden puolueiden edustajat. Silmiinpistävää kuitenkin on, että puolueen edustajat hiljenivät vaalien jälkeen kokonaan useiden viikkojen ajaksi. Aktiivisin Twitterpuolue, eli Kokoomus, romahdutti myös oman twiittailuintonsa vaalien jälkeen. Pudotus oli 64% ja lukumäärällisesti pudotus oli satoja twiittejä viikkotasolla.

Yllä olevasta kuvasta käy ilmi analysoitujen twiittien määrä ja lukumäärän kehitys tutkitun ajanjakson aikana. Tutkittu ajanjakso oli seitsemän viikkoa ennen ja seitsemän jälkeen vaalien (viikot 10-23). Tutkimuksessa oli mukana kaikki Twitteristä löytyvät kansanedustajat (162kpl).

Olisi varmasti äänestäjienkin kannalta suotavaa, että kansanedustajat pysyisivät aktiivisena sosiaalisessa mediassa myös vaalien välissä. Mikäs sen parempi tapa tavoittaa oma edustaja kun esim. Twitter?

Datamania