Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 20.8.2015

Sosiaalinen media toimialaraportteihin?

Toimialaraportit ovat perinteisiä tapoja kuvata liiketoiminnan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Raportit ovat hyvin toistensa kaltaisia ja niiden sisältämä informaatio on pysynyt hyvin samanlaisena pitkään. Nykyään, muuttuvassa maailmassa, yritysten toimintaan ja toimialaan vaikuttaa paljon myös uudet mediat. Sosiaalisen median datan avulla on mahdollista tuoda myös SoMe-sisältöä osaksi toimialaraportteja. Eri kanavia tutkimalla ja analysoimalla voidaan toimialaraporttien osaksi löytää sisältöä joka muilla tavoin jäisi kokonaan hyödyntämättä. Tätä kirjoitusta varten tutkin esimerkkinä vakuutusalaa koskevaa data-aineistoa kuluvalta vuodelta ajanjaksolla tammikuu-heinäkuu.

Vakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 2014 (Finanssialan Keskusliitto 2015)

Tutkimukseen mukaan valittiin markkinaosuudella mitattuna viisi suurinta vahinkovakuutusyhtiötä eli OP-Pohjola, IF, LähiTapiola, Fennia ja Pohjantähti.  Vakuutustoimijoita on toki paljon muitakin, mutta muista toimijoista keskustellaan niin vähän sosiaalisessa mediassa, että niiden sisällyttäminen tutkimukseen ei lopputulokseen olisi merkittävästi vaikuttanut.

Keskustelun jakautuminen vakuutusyhtiöiden kesken

Kuten kuvaajasta näkee, keskustelussa ylivoimaisesti eniten esiintyy OP-Pohjola, joka on myös markkinaosuudella mitattuna suomen suurin vahinkovakuutusyhtiö (markkinaosuus 31,7% vuonna 2014). OP-Pohjolaan liittyvä keskustelu kattaa 49% kaikesta vakuutuskeskustelusta sosiaalisessa mediassa. Tutkimusta tehdessä ei karsittu pois some-sisältöä jota yritykset itse tuottavat. Tämä selittää osaltaan sen. että OP-Pohjolasta tuotetaan sisältöä reilusti markkinaosuutta enemmän. OP-Pohjola on useiden alueellisten toimijoiden yhteenliittymä, jolloin some-sisältöä tuottaa useampi yritys yhden sijaan.

SoMe-keskustelun jakautuminen vakuutustyypeittäin

Kuten yllä olevasta kuvaajasta nähdään, käydään keskustelua eniten erilaisiin liikennevakuutusratkaisuihin liittyen. Käyristä voidaan todeta myös, että keskustelu matkavakuutusten ympärillä noudattelee perinteistä suomalaista lomasykliä. Keskustelu on korkealla kesällä ja talviloma-aikana.

Tämä kirjoitus on vain esimerkki siitä mitä sosiaalisen median datan avulla voidaan tehdä. Erilaisia tutkimusmahdollisuuksia on lukuisia.

Datamania