Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 27.8.2015

LOL on out Facebookissa. Entä muualla?

Taannoin julkaistiin tutkimus (Facebook research) jonka mukaan Facebookissa naurua ilmaistaan pääasiassa termillä HAHA. Samassa tutkimuksessa todettiin että LOL ei ole kovin suosittu tapa ilmaista naurua. Päätin tutkia samaan tapaan muuta sosiaalista mediaa data-aineistomme pohjalta. Tutkimukseen otettiin mukaan Twitter, Instagram ja suomalaiset keskustelufoorumit. Tutkimusta varten analysoitiin sosiaalisen median viestejä kesä- ja heinäkuun osalta. Alkuperäisessä Facebookin julkaisussa käytettiin naurua ilmaisemaan muotoja haha, hehe ja lol, joten tähän tutkimukseen otettiin mukaan nuo samat tekstimuodot. Facebookin tutkimuksesta poiketen jätettiin tästä emojit kokonaan pois.

Twitter-naurahdusten jakautuminen

Kuten ylläolevasta kuvaajasta voidaan päätellä, on LOL edelleen Twitterissä suosituin tapa ilmaista naurua. Tulos on yllättävn erilainen kuin alkuperäisen tutkimuksen tulos Facebookin osalta, jossa LOL:in käyttö todettiin olevan kaikkein vähiten käytetty naurun ilmaisumuoto. Facebookin tutkimuksen mukaan LOL-ilmaisua käytti eniten vanhemmat käyttäjät. Kertooko tämä tulos Twitterin osalta, että Twitterin käyttäjät ovat yleisesti vanhempia kuin esim. Facebookin?

Instagram-naurahdusten jakautuminen

Instagram Suomessa noudattaa samankaltaista linjaa kuin Facebook alkuperäisessä tutkimuksessa, eli haha on yleisin tapa ilmaista naurua Instagramissa.

Foorumi-naurahdusten jakautuminen

Tutkittaessa suomalaisia keskustelufoorumeja huomataan että myös foorumeilla LOL on suosituin tapa kuvata naurua viesteissä.

Tästä pienestä tutkimuksesta voidaan siis todeta, että LOL:in käyttö ei ole kokonaan menneen talven lumia, vaikka Facebookin osalta näin onkin. Eri sosiaalisen median kanavat ovat piristävän erilaisia käyttäjien julkaiseman sisällön osalta, kuten tästäkin tutkimuksesta voidaan todeta. Jokaiselle halukkaalle varmasti löytyy nykyisestä kanavatarjonnasta varmasti se alusta, jossa itseään pääsee ilmaisemaan itselle parhaiten sopivalla tavalla.

Datamania