Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 16.7.2015

Kesäkuun suosituimmat hashtagit – jako kahteen kastiin

Tein taannoin tutkimuksen #Digitalist-hashtagista ja siitä, mistä tunnisteen alla käytävä keskustelu muodostuu. Kuka sisältöä luo ja miten paljon? Tutkimuksessa vertasin ko. tunnistetta hashtagiin #somefi. Tutkimuksen aikana minulle heräsi kiinnostus myös muiden suosittujen hashtagien sisällöntuotannon jakautumisesta ja sen analysoimisesta. Analysoin siis kuusi suosituinta hashtagia Suomi-Twitteristä kesäkuun osalta. Tässä kirjoituksessa on esitetty  muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia tutkimuksen sisällöstä. Analyysi toteutettiin Futusomen kattavan some-datan avulla. Tutkittuja hashtageja olivat: #OTRAFinland, #NHLfi, #juhannus, #Finland, #huuhkajat ja #kesä. Analyysista jätin pois hashtagin #viihde, sillä ko. tunnisteen sisältämät viestit olivat lähes yksinomaan yhden, bottimaisesti käyttäytyvän tilin tuottamia.

Somea aktiivisesti seuraavalle kansanosalle tuskin tulee yllätyksenä kesäkuun 2015 suosituin hashtag, joka oli #OTRAFinland . Poikabändi One Direction kävi keikalla suomessa ja faninsa valtasivat kärkisijat kaikissa some-listauksissa pitkin kesäkuuta. #OTRAFinland hashtagia tarkemmin tutkiessa käy hyvin ilmi, että kyseinen ilmiö kuitenkin kuului melko pienelle porukalle. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, 18% aiheen tiimoilta twiitannutta käyttäjää, tuotti 80% kaikesta sisällöstä.

Erityispiirtenä OTRAFinland hashtagin käytössä oli erittäin suuri retwiittien osuus. Hashtagin käytöstä nimittäin 82% oli uudelleentwiittauksia. Tämä fakta myös osaltaan alleviivaa ko. tunnisteen kuulumista tietylle yhteisölle, eikä se ole ns. koko somen omaisuutta.

Kansanjuhla kuuluu kaikille.

Toisena erityisanalyysiin joutui hashtag #juhannus. Se oli 3. suosituin hashtag kesäkuussa. Koska kyseessä on yleinen kansanjuhla, vaikuttaisi myös aiheesta twiittaaminen olleen laajan käyttäjäjoukon asialistalla. #juhannus tagia käyttäneitä käyttäjiä oli kaksinkertainen määrä esim. #OTRAFinland-käyttäjiin nähden, vaikka hashtag esiintyi kesäkuussa n. seitsemän kertaa harvemmin kuin OTRA. Alla olevasta kuvasta käy ilmi miten tuotettu sisältö jakautuu varsin tasaisesti kaikille aiheesta twiitanneille.

Kesäkuussa suosittujen hashtagien lista jakautuu erittäin mielenkiintoisesti kahteen kastiin. On hashtagit, jotka ovat pienehkön yhteisön käytössä, kuten #OTRAFinland, #NHLfi ja #huuhkajat. Nämä yhteisöt tuottavat sisältöä ja käyvät keskustelua tagien alla erittäin paljon käyttäjien määrään nähden. Toinen kasti on tunnisteet jotka ovat ns. kaikkien omaisuutta, kuten kesäkuussa paljon käytetyt #juhannus, #Finland ja #kesä. Näiden tunnisteiden alla käytävä keskustelu jakautuu hyvin tasaisesti laajan käyttäjäjoukon kesken, koska ovat aiheita jotka periaatteessa koskettavat jokaista suomalaista sosiaalisen median käyttäjää.

Hashtagien jakautuminen yllä mainitulla tavalla on jopa hieman yllättävää. Onko niin, että hashtagit voidaan luokitella mainitun kaltaisiin kasteihin yleisesti, vai onko kyseessä vain sattuma kesäkuun 2015 osalta? Taitaa olla tulevaisuudessa lisätutkimuksen aihe.

Datamania