Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 8.7.2015

#Digitalist – pienen piirin vai koko Suomi-Twitterin ilmiö?

Viime aikojen suurimpiin some-ilmiöihin kuuluu kiistatta Digitalist-verkosto, jonka järjestämien tapahtumien innoittamana hashtag #digitalist on noussut erittäin suosituksi erityisesti Twitterissä. Tässä kirjoituksessa tutkin Futusomen data-aineiston pohjalta vähän tarkemmin, mistä #digitalist-ilmiö muodostuu. Kesäkuussa #digitalist oli Suomi-twitterin 7. suosituin hashtag.

#digitalist kesäkuussa 2015

Kuvaajasta käy erittäin selvästi esille järjestetyt Digitalist-tapahtumat, joiden aikana käytössä tapahtuu selvä piikki. Erityisen suosittua aiheen ympärillä twiittailu oli 17.6 järjestetyn IBM Digitalist Leadership Forumin aikana. Digitalist-hashtag ei ollut kuitenkaan käytössä ainoastaan tapahtumien aikana vaan sitä käytettiin kesäkuussa varsin tasaisesti myös tapahtumien ulkopuolella.

Keskityin tutkimaan ko. aihetta kesäkuun 2015 osalta. Kesäkuussa 2015 #digitalist hashtag esiintyi Twitterissä lähes 10000 kertaa, n 1700 käyttäjätilin toimesta. Aktiivisimmin tunnistetta käyttävien joukko on kuitenkin melko pieni. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy 20% käyttäjistä tuottaa 80% sisällöstä ko. hashtagin alle. Eniten hashtagia käyttivät käyttäjätilit @villetolvanen ja @DigitalistInfo, joiden sisällöstä suurin osa oli muiden käyttäjien sisällön uudelleentwiittauksia, DigitalistInfon käytännössä sataprosenttisesti.

Vertailun vuoksi tutkin myös #somefi tunnistetta. 80% osuuden #somefi sisällöstä tuottamiseen tarvittiin jo 60% kyseisen tunnisteen käyttäjistä. Miksi valitsin vertailuun juuri somefi-hashtagin? Digitalist on hashtagina saavuttanut aseman, jossa sitä käytetään usein niin sanottuna yleistunnisteena sisällössä, joka liittyy edes etäisesti digitaalisaatioon vaikka sisällöllä ei olisikaan mitään tekemistä ko. verkoston kanssa. Tästä syystä otin vertailuun somefi-tunnisteen, vaikka se onkin käyttömääriltään huomattavasti pienempi kun Digitalist.

Digitalist on ilmiönä jo sitä luokkaa, että aiheeseen liittyviä twiittejä myös re-twiitataan erittäin paljon. Kesäkuun kaikista twiiteistä, joissa mainittiin #digitalist, oli uudelleentwiittauksia 55%. Jo aiemmin mainitut käyttäjätilit @villetolvanen ja @DigitalistNetwork tietysti nostavat uudelleentwiittausten osuutta koska nämä kaksi tuottavat yli 15% kaikesta aiheen ympärillä käytävästä Twitter-keskustelusta.

Tämän pienen tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että ainakin kesäkuussa 2015 #digitalist-hashtagin alla käytävä keskustelu tapahtui pääasiassa aktiivisimman 20% toimesta, muiden twiitanneiden vastatessa vain yksittäisistä twiiteistä virrassa. Aiheesta twiitanneiden tilien suuri määrä kuitenkin osoittaa, että #digitalist on varsin laajalle levinnyt ilmiö, ei ainoastaan pienen ”herrakerhon” huvia.

Datamania