Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 10.1.2014

Suomen työttömyysasteen ennustaminen Some-datasta

Futusome isännöi #MetricsMonday:n Maanantaina 10.3.2014 Tapahtumassa Futusome esitteli järjestelmäänsä, ja näytti esimerkkinä muun muassa visualisoinnin suomen työttömyysasteen ja Futusomen järjestelmän avulla muodostetun työttömyyskeskustelusignaalin välisestä yhteydestä.

Erityisen mielenkiintoiseksi signaalin tekee se, että Tilastokeskus julkaisee suomen työttömyysasteen noin 3 viikkoa kunkin kuukauden loputtua. Työttömyysasteen julkaisu on siis viivästytetty tapahtuma. Futusomen signaalin voi muodostaa järjestelmästä reaaliajassa heti kuukauden loputtua. Signaalilla on siis ennustusvoimaa Tilastokeskuksen työttömyysasteen julkaisua ajatellen.

Vaikka kyseisellä signaalilla ei olisikaan suoraan käyttökohdetta, on helppo vetää analogia muihin hyödyntämistarpeisiin. Työttömyysasteen sijaan ennustavaa tai korreloivaa signaalia voidaan etsiä mille tahansa aikasarjalle.

Datamania