Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 1.4.2014

Automyynnin ennustaminen some-datasta

Perinteisesti sosiaalisen median hyödyntäminen rajoittuu usein kuunteluun ja seurantaan. Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että saatavilla on vain rajoitettu määrä historiallista dataa. Futusomen historiallinen data-arkisto mahdollistaa kuitenkin syvemmän analyysin ja esimerkiksi prediktiivisten menetelmien kehittäminen data-arkiston ympärille on mahdollista, sillä historiallista aineistoa löytyy jopa vuoteen 2002 asti.

Futusome tutki rajapintansa avulla, onko automerkkien ensirekisteröinneillä (uusmyynnillä) ja sosiaalisen median keskusteluilla jotakin yhteistä. Löysimme mm. seuraavat tulokset:

  1. Pitkän aikavälin myynnin kehitys korreloi SoMe-näkyvyyden kanssa
  2. Futusomen ostoaiesignaali ennustaa myynnin kuukausimuutoksen suuntaa

Alla olevasta infograafista pääset tarkastelemaan tuloksia tarkemmin:

Datamania