Skip to content

Artkkelin kirjoittaja: Juho Muhonen 10.4.2014

Automaattinen SEO/SEM sanaston luominen some-datasta

SEO/SEM sanojen optimointi käsin on työlästä puuhaa. Etenkin aiheeseen liittyvien epäilmeisten sanojen keksiminen vie paljon aikaa. Optimointi kuitenkin usein kannattaa, sillä epäilmeiset, niin sanotut pitkän hännän sanat, saattavat olla halvempia kuin ilmeiset ja kilpailummat sanat. Lisäksi pitkä häntä saattaa tuottaa liikennettä jopa ilmeisiä sanoja enemmän.

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää pitkän hännän sanojen etsintään. Ideana on etsiä sanoja, jotka esiintyvät sosiaalisen median keskusteluissa poikkeuksellisen usein samassa kontekstissa kuin optimoitava aihe. Koska sanat esiintyvät aiheen kanssa samassa kontekstissa, niitä käyttävät henkilöt ovat jollakin tapaa yhteydessä alkuperäiseen aiheeseen. Todennäköisesti nämä henkilöt myös hakevat tietoa tästä samassa kontekstissa esiintyvästä sanasta.

Rakensimme esimerkkicasen, jossa pitkää häntää etsitään aiheelle “toimiston vuokraus”. Listasimme järjestelmästämme sanoja, jotka ovat kaksi kertaa yleisempiä aiheeseen osuvissa kirjoituksissa kuin satunnaisissa keskusteluissa. Kävimme läpi suuren joukon tällaisia kandidaattisanoja ja löysimme noin puolen tunnin työllä useita satoja pitkän hännän sanoja, joiden luominen tyhjästä olisi luultavasti kestänyt useita tunteja.

Koska Futusome keskittyy suomalaiseen sosiaalisen median dataan pystymme tuottamaan laajasta keskustelumassasta hyviä suomenkielisiä kandidaattisanoja mille tahansa aiheelle.

Datamania